Skandinaaviatervis

Skandinaavia Tervise üld- ja ostutingimused

Müügitingimused & tagastus

TAGASTAMISÕIGUS:

* Skandinaavia Tervise e-poest ja telefoni teel tehtud tellimustele kehtib 14 päeva jooksul tagastusõigus vastavalt Võlaõigusseaduse § -le 56.

* Kaup tuleb tagastada hiljemalt 14 päeva jooksul alates toote kättesaamisest. Pakk tuleb tagasi saata postkontori kaudu, tagastamise aadress on CALLERS OÜ, Skandinaavia Tervis, Rukki tee 7, Lehmja küla, Harjumaa 75306,Eesti,  PO BOX 6000.
Või tuua tagastatav toode kontorisse aadressile Saku 13a, Tallinn,Eesti, 4.korrus

* Skandinaavia Tervis tagastab kliendile raha koheselt, kuid mitte hiljem kui 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul alates kauba tagasi saamisest. Toote eest tasutud summa kantakse samale arvelduskontole, millelt tasuti kauba eest .

* Tagastamisega seotud kulud tasub klient (välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjuseks on mittevastavus tellitule või praakkaup).

* Tagastatav kaup peab olema kasutamata, kahjustamata ja algpakendis. Juhul, kui peale toote tagastamist ilmneb, et toote pakend on avatud või toode on kahjustatud ostja süül, ei ole Skandinaavia Tervisel kohustust toote eest raha tagasi maksta.

MÜÜGITINGIMUSED:

  1. ÜLDTINGIMUSED

1.1. Käesolevad müügitingimused kehtivad Callers OÜ’le (edaspidi „Müüja”) kuuluvast Skandinaavia Tervise e-poest (aadressil: www.skandinaaviatervis.ee) tehtud tellimustele, millega sõlmitakse müügitehing Müüja ja kaupa telliva isiku (edaspidi “Tellija”) vahel.

1.2. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Võlaõigusseadusest ning teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning e-poe Kasutamistingimustes kokkulepitust.

1.3. Poe omanikul on õigus mistahes ajal teha pakutavasse e-poe teenusesse muudatusi ja muuta Kasutamistingimusi ilma, et tal oleks kohustus teatada sellest elektronposti teel kirjalikult kliendile.

  1. TOOTED JA OSTU SOORITAMINE

2.1. E-poes kuvatavad tooted on tavapäraselt laos olemas. E-poes kuvatud toodete saadavus võib muutuda tehniliste probleemide tõttu lao või e-poe programmides.

2.2. Kui toode puudub laost ning tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab e-poe omanik kliendiga ühendust ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga või tagastab makstud raha. Kliendile tagastatakse raha mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist.

2.3. Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest. E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.

2.4. E-poes pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele isikutele kui juriidilistele isikutele.

2.5. Klient kohustub esitama tellimuse vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Poe omanik ei vastuta täitmisel kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

  1. HINNAD

3.1. Kõik e-poes olevad hinnad on Eurodes (€) ja sisaldavad käibemaksu 20%.

3.2. Poe omanikul on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid hindu. Kui e-poes on muudetud hindu peale kliendi poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub poe omanik tarnima kliendile vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega.

  1. TARNEAEG JA KOHALETOIMETAMISE TINGIMUSED

4.1. Kaupade kohaletoimetamiseks kliendile kasutatakse Itella SmartPOSTi, kullerteenust või väiksem pakk saadetakse kliendile koju, postkasti.

4.2. Poe omanik ja klient võivad kokku leppida mõlemale sobiliku alternatiivse kaupade kohaletoimetamise meetodi.

  1. LEPINGUST TAGANEMINE

5.1. Kui klient soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne lepingu osutaja poolset täitmist lepingust taganeda, siis kohustub klient sellest võimalikult kiiresti poe omanikule kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil info@skandinaaviatervis.ee. E-maili tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada kliendi kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon).

5.2. Kui taganemisavaldus jõuab poe omanikuni peale poe omaniku poolset lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt e-poe Kasutamistingimuste peatükile „Tagastusõigus”.

5.3. Poe omanik kannab kliendile tasutud summa tagasi mitte hiljem kui 30 päeva jooksul alates lepingust taganemise teate kätte saamisest.

5.4. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine poe omanikule.

  1. TAGASTUSÕIGUS

6.1. E-poest ostetud kaupadele kehtib 14-päevane tagastusõigus.

6.2. Tagastatav kaup peab olema originaalpakendis, mis on avamata ja kahjustamata.

6.3. Avatud vitamiini purkidel puudub tagastusõigus.

6.4. Toote tagastamiseks tuleb esitada tagastamissoov e-posti aadressile info@skandinaaviatervis.ee.

6.5. Tagastamisel kantakse kliendile raha tagasi mitte hiljem kui 30 päeva pärast toote lattu tagasi jõudmist

6.6. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine poe omanikule.

6.7. Juhul, kui peale toote tagastamist ilmneb, et toodet on kasutatud või puudub originaal pakend või toode on kahjustatud ostja süül, ei ole Callers OÜ-l kohustus toote eest raha tagasi maksta.

 

  1. ISIKUANDMED JA NENDE KASUTAMINE

7.1. Klient annab selge ja teadliku nõusoleku poe omanikule enda isikuandmete töötlemiseks.

7.2. Tellimuse esitamisel kliendi poolt sisestatud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks kliendile.

7.3. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine e-poes tellimuse registreerimisel.

7.4. Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed kliendi tellimuse kohta (perekonnanimi, eesnimi, aadress, asula või linn, telefoninumber,  tarnimisviis, kasutatud makseviis)

7.5. Isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks kliendile, võib edastada kulleriteenust osutavaile ettevõttele.

7.6. Poe omanik kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

7.7. Poe omanik jätab endale õiguse edastada klienti puudutavaid andmeid juhul, kui need edastatakse isikule, kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning omab selleks seaduslikku õigust või kui see toimub kliendi või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.

7.8. Kliendil on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või kõrvaldada andmed registrist.

7.9. Klient annab poe omanikule nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.

JURIIDILISED ANDMED:

Callers OÜ
Reg.nr: 14166454
Juriidiline aadress
Kaarli pst 8-43
Tallinn linn
10142 Harjumaa
Eesti

Tel: +372 56778005
Koduleht: www.skandinaaviatervis.ee


    Ostukorv